Tveganja stresa na delovnem mestu

 • Tveganja

  Negativen stres se pojavi, ko se počutite nezmožni soočiti se z vsakodnevnimi pritiski. To lahko vodi v stalen glavobol, izgubo zanimanja za delo in,v kolikor ga ustrezno ne obravnavamo, celo v depresijo.

 • Ekonomski učinki stresa

  Dolgotrajen stres ima lahko za posledice zmanjšano produktivnost, ki vodi v znatno letno izgubo dohodka podjetij. Delež takšnih stroškov je lahko odločilnega pomena za prihodnost podjetja.

 • Zdravstveni in mentalni učinki stresa

  Prekomeren stres lahko škodi zdravju in negativno vpliva na odnose v družini in s prijatelji. Vpliva na razpoloženje in celostno dobro počutje.

Rešitev obstaja

 • Osebna rešitev

  Zavedanje o zdravju in ohranjanju dobrega počutja je osebna odgovornost. Z upoštevanjem koristnih nasvetov se prekomernemu stresu lahko izognemo.

 • Korporativne rešitve

  Pomembno je, da ustrezno pomagamo zaposlenim in jih usmerjamo – enako tistim, ki delajo v proizvodnji kot na področju storitev – pri ohranjanju njihovega zdravja. Iz tega razloga sta ključnega pomena celosten nadzor poslovnih dejavnosti in transparentnost delovnega sistema.

 • Nadaljnje informacije

  Uporabna tematska povezava s podatkovno bazo o stresu na delovnem mestu