O projektu IOSHA2

Namen projekta STOP STRESS! je zmanjševanje negativnega stresa, povezanega z delom. Projekt podpira Evropska komisija.

Glavni cilji projekta so naslednji:

  • Nuditi splošne informacije o temi stresa na delovnem mestu delodajalcem kakor tudi zaposlenim
  • Pomagati pri zavestnem reševanju problema na osebni ravni
  • Nuditi korporativne rešitve, ki pomagajo učinkovito zmanjšati stres na delovnem mestu in dolgoročno preprečiti njegov razvoj

 

V projektu sodeluje šest držav – Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Črna gora, Romunija in Slovenija – s skupnim ciljem: STOP STRES!

 

Projekt koordinira BUSINESSHUNGARY, največja madžarska delodajalska organizacija. BUSINESSHUNGARY je bila ustanovljena leta 1902 in zastopa 60% zasebnega sektorja tako z ozirom na promet kot število zaposlenih. Združuje 6000 srednjih in velikih podjetij, 51 strokovnih in 15 regionalnih združenj.

Gradivo o stresu na delovnem mestu lahko prenesete z medmrežja

Poster

 Leaflet

 

Spot

 

Educational video