Smanjivanje negativnih učinaka stresa na radnom mjestu kod poslovnih subjekata

Priložena ikonografika ilustrira učinak koji stres na radnom mjestu ima na zaposlenike.

 

 

Izvor: http://mashable.com/2012/05/27/employee-overworked-infographic/

 

Vrijedi obratiti posebnu pažnju na signale zaposlenika kojima pokazuju na koji se način nose sa svakodnevnim zahtjevima.

 

Primjeri pokazuju kako poslovni subjekti koji paze na zdravstvene smjernice za zaposlenike istima mogu osigurati uravnoteženije i sigurnije radno okruženje.

 

Sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, poslodavaca je dužan paziti na slijedeće:

 • utvrđivanje čimbenika koji mogu uzrokovati stres
 • osiguravanje obuke o sigurnosti i redovite zdravstvene skrbi
 • neprekidan kontakt sa zaposlenicima
 • konzultacije s članovima obitelji ako dođe do problema

 

Vrednovanje rizika vezanih za zaposlenike sastavni je dio aktivnosti upravljanja i to kroz:

 • utvrđivanje čimbenika koji mogu uzrokovati stres
 • procjene na koga bi mogao utjecati
 • donošenje upravljačkih odluka o tome na koji način umanjiti, te dugoročno ukloniti rizike

 

Zapažanja pokazuju kako vrijedi posebno obratiti pažnju na slijedeće čimbenike rizika:

 • radne procese i okruženje – korištenje bioloških i kemijskih agensa, radna oprema, rukovanje strojevima, itd.
 • organizacija rada – organizacija radnog vremena, osobna zaduženja, racionalnost zahtjeva
 • zahtjeve poslovnog sustava – mogućnosti zaposlenika, očekivanja nadređenih, moguće organizacijske promjene

 

Zaposlenici koji se – i mentalno i fizički – osjećaju sigurnima na svome radnom mjestu mogu ostvariti više i dati kvalitetniji doprinos za vrijeme radnih procesa.

 

Uravnoteženo radno okruženje osigurava slijedeće:

 • uvažavanje i priznanje
 • mogućnost za zaposlenike da ih se sasluša i čuje;
 • otvorenu komunikaciju;
 • jačanje samopouzdanja;
 • atmosferu u kojoj nema stresa i neprijateljstava;
 • snažan osjećaj pripadanja;
 • uravnoteženost brzine rada i radnog opterećenja.